Studenckie Koło Naukowe Komunikacji i Edukacji Medycznej

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji i Edukacji Medycznej promuje sztukę komunikacji z pacjentami oraz ułatwia studentkom i studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dostęp do rozwijania się i kształcenia w tej tematyce. Członkinie i członkowie SKN mogą zarówno poszerzać swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą komunikacji medycznej jak i pogłębiać swoją świadomość w obszarze wybranych problemów społecznych, takich jak dyskryminacja i wykluczenie oraz stygmatyzacja.
 
Znamienną zaletą SKN jest możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności komunikacji z pacjentem symulowanym. Ta forma nauki i sprawdzianu powszechna jest między innymi na uczelniach medycznych w Wielkiej Brytanii, gdzie OSCE (objective structured clinical examination) jest obowiązkowym i częstym elementem zajęć oraz egzaminów dla kształcących się medyków.
 
Kolejnym cennym elementem SKN Komunikacji i Edukacji Medycznej są spotkania interdyscyplinarne, podczas których współpracując z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi studentki i studenci mają okazje do poszerzania swoich perspektyw oraz dzielenia się ze sobą swoją wiedzą.
 
Pod czujnym i doświadczonym okiem opiekunki SKN dr Antoniny Doroszewskiej studentki i studenci mają również możliwość zaangażowania się w prace naukowe. Podążając za własnymi zainteresowaniami, chętne osoby stawiają pytania badawcze, zbierają dane i piszą artykuły naukowe, publikując je oraz występując ze swoimi wynikami na konferencjach.
 
Koło tworzone jest przez studentów i dla studentów, stąd tematyka zajęć jest różnorodna i dopasowana zarówno do potrzeb i zainteresowań studentów jak i do tematów pojawiających się na bieżąco w przestrzeni publicznej.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do dołączania.