Materiały i informacje dla studentów

Logowanie

Aby wyświetlić treść tej stony musisz się zalogować

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Materiały pomocnicze do zajęć są udostępnione po zalogowaniu.

Funkcjonowanie sekretariatu SKM: 
SKM ma wspólny sekretariat ze Studium Etyki Lekarskiej i Historii Medycyny. Osobę pracującą w sekretariacie można zastać albo w pok. 207 w SKM albo 009 w SELHS. Numery telefonów do osoby pracującej w sekretariacie: tel. 22 116 92 34 lub 22 116 92 270. 

Z kim mam się kontaktować, gdy chcę zmienić grupę? 

Osoby, które chciałyby uczęszczać na wszystkie seminaria z inną grupą są proszone o złożenie do kierowniczki dr Antoniny Doroszewskiej podania o zmianę grupy z uzasadnieniem na początku roku akademickiego lub na początku semestru letniego. Podanie może zostać przesłane na adres e-mailowy skm@wum.edu.pl  

Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa? 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W razie pojedynczych nieobecności należy je odrobić w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą dane zajęcia.  

Czy przy Studium Komunikacji Medycznej działa studenckie koło naukowe? 

Przy Studium Komunikacji Medycznej działa SKN Komunikacji i Edukacji Medycznej. Opiekunką koła jest dr Antonina Doroszewska (antonina.doroszewska@wum.edu.pl).  
Strona SKN Komunikacji i Edukacji Medycznej, na której można znaleźć więcej informacji – http://www.facebook.com/sknedumedwum.   

Jak mogę otrzymać wpis do książeczki praktyk? 
Wpis do książeczki praktyk można uzyskać po ukończeniu zajęć od nauczyciela prowadzącego. Można również dostarczyć zebrane książeczki praktyk do sekretariatu Studium Komunikacji Medycznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mejlowym. Zaliczenia w książeczce praktyk są podpisywane zgodnie z treścią zajęć w danym roku edukacji (niektóre dopiero po ostatnim roku - zgodnie z programem zajęć). 

Czy mogę mieć przepisaną ocenę z zajęć z komunikacji medycznej z innej uczelni? 

Ocena z zajęć z komunikacji medycznej, które zostały zaliczone na innej uczelni może być przepisana tylko po uzyskaniu zgody kierowniczki SKM dr Antoniny Doroszewskiej, gdy program zajęć oraz punktacja ECTS jest taka sama jak dla zajęć, których dotyczy oraz po analizie efektów uczenia się realizowanych podczas zajęć w innej uczelni. W tym celu należy złożyć podanie na początku roku akademickiego do kierowniczki dr Antoniny Doroszewskiej na adres e-mailowy - skm@wum.edu.pl oraz dołączyć skan uzyskania oceny i sylabusa przedmiotu. 

 

Kim są Pacjenci Symulowani, którzy będą uczestniczyć w zajęciach? 
Pacjenci symulowani (SP) to osoby, które odgrywają rolę pacjentów podczas zajęć z komunikacji medycznej. Osoby te przeszły proces rekrutacji i szkolenia.    

 

Po zalogowaniu się będą mieli Państwo dostęp do materiałów z zakresu komunikacji medycznej pomocnych w nauce i wykorzystywanych podczas zajęć.