Badania i publikacje

Jesteśmy zespołem, dla którego bardzo ważny jest rozwój naukowy, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej oraz publikowanie wyników badań i propagowanie wiedzy o komunikacji. Jesteśmy autorami licznych publikacji naukowych. 
Poniżej lista publikacji z naszym udziałem:

1.    Kulus M., Doroszewska A., Chojnacka-Kuraś M. (red.), Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019 r. 
https://publikacje.pan.pl/book/136634/jezykowe-prawne-i-dydaktyczne-aspekty-porozumiewania-sie-z-pacjentem

2.    Doroszewska A., Stary zawód – nowe (?) umiejętności. Kompetencje komunikacyjne w zawodzie lekarza, w: Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Majchrowska A., Pawlikowski J., Piątkowski W. (red.), Universitas, Kraków 2019, s. 143-153.

3.    Doroszewska A., Oronowicz-Jaśkowiak A., Oronowicz-Jaśkowiak W., Postawy studentów wobec idei i programu nauczania umiejętności komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,  w: Kulus M., Doroszewska A., Chojnacka-Kuraś M. (red.), Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019 r., s. 98-115.
https://publikacje.pan.pl/chapter/119382/postawy-studentow-wobec-idei-i-programu-nauczania-umiejetnosci-komunikacyjnych-na-warszawskim-uniwersytecie-medycznym

4.    Doroszewska A., Ogólne zasady komunikowania się lekarza i pacjenta, w: Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej, Ostrowska A. (red.), Wydanie drugie uzupełnione Polska Liga Walki z Rakiem, 2020, rozdział str. 17-44.

5.    Borowczyk M., Chojnacka-Kuraś M., Doroszewska A., Jankowska A. K., Kowalski Z., Libura M., Małecki Ł., Stalmach-Przygoda A., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej dotyczące kształcenia kompetencji komunikacyjnych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, 2020. 
https://komunikacjamedyczna.pl/category/rekomendacje/ 

6.    Doroszewska A., Kołodziejek A., Motywowanie pacjentów do przestrzegania zaleceń, w: Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej, Mastalerz-Migas A., Jankowska A.K., Barański J. (red.), Edra Urban and Partner, Wrocław 2021, s.167-176.

7.    Doroszewska A., Drozdowska I., Pacjent w centrum rozmowy na przykładzie prac studentów kierunków medycznych, „Poradnik Językowy” 2021, nr 8, s. 54-67. 
http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.787.2021.08.04-Doroszewska.Drozdowska.pdf

8.    Kaczor M., Doroszewska A., Górnicka B., Mirowska-Guzel D., Evaluation of communication skills among students of the final year of medical faculty Medical University of Warsaw in area of bad news transmission, „Folia Cardiologica” 2021, 16(5):291-295.  

9.    Doroszewska A., Kołodziejek A., Doskonalenia kompetencji komunikacyjnych w onkologii, w: Onkologia geriatryczna w praktyce, Broczek K., Dubiański R. (red.), Medical Tribune, Warszawa 2022, s.243-257.

10.    Doroszewska A., Denkiewicz L., Ochremiak J., Orczykowska W., Szczepanek W., Jankowska A. K., Pasierski T., Wojnar M., Strategia Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami, Akademia Komunikacji Medycznej 2022. 

11.   Bąk-Sosnowska M, Moszak M, Doroszewska A, et al. Patient-centered care and “people-first language” as tools to prevent stigmatization of patients with obesity. Pol Arch Intern Med. 2022; 132: 16351. doi:10.20452/pamw.16351: https://www.mp.pl/paim/issue/article/16351/?fbclid=IwAR1NeUC9sq3PJi-Tn6ikFBa28y7Nnt44vgVIsSe-nW0Jpc6AGiVKYbtxoXA

12. Doroszewska A., Chojnacka-Kuraś M., Jankowska A.K., Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023. Książkę można pobrać na stronie: https://wuw.pl/data/include/cms//Komunikcja_medyczna_Doroszewska_A_Choj…

13. Doroszewska A., Drozdowska I., Nauczanie komunikacji medycznej – postawy i perspektywa studentów kierunków medycznych, w: Doroszewska A., Chojnacka-Kuraś M., Jankowska A.K., Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, s. 119-137.

14. Borowczyk, M., Stalmach-Przygoda, A., Doroszewska, A. et al. Developing an effective and comprehensive communication curriculum for undergraduate medical education in Poland – the re-view and recommendations. BMC Med Educ 23, 645 (2023). https://doi.org/10.1186/s12909-023-04533-5.