Konferencje

Cykl konferencji „Komunikacja w medycynie”, od 2016 r. jest spotkaniem osób, które zawodowo zajmują się komunikacją medyczną lub z zainteresowaniem spoglądają w jej kierunku z perspektywy uprawianej przez siebie dyscypliny badawczej.
Podczas dotychczasowych konferencji poruszane były m.in. następujące tematy:

 • metodyka kształcenia umiejętności komunikacyjnych na uczelniach medycznych (z uwzględnieniem warunków nauczania zdalnego),
 • pandemiczne i popandemiczne wyzwania komunikacyjne w relacji z pacjentem,
 • komunikacja medyczna w Polsce jako dyscyplina – wyzwania i perspektywy,
 • komunikacja w zespole terapeutycznym i komunikacja interprofesjonalna,
 • komunikacja zdrowotna i język w kampaniach profilaktycznych.
 • potrzeby współczesnego pacjenta i jego perspektywa w dydaktyce i praktyce medycznej,
 • kompetencje zdrowotne pacjentów i ich rola w komunikacji z personelem medycznym,
 • komunikacja z pacjentem w telemedycynie,
 • ruch antyszczepionkowy jako wyzwanie komunikacyjne dla współczesnej medycyny,
 • psychologiczne, prawne, socjologiczne i lingwistyczne aspekty komunikacji medycznej.

Studium Komunikacji Medycznej WUM współorganizuje te konferencje z innymi instytucjami. Stałymi współorganizatorami są Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Instytut Języka Polskiego UW, Pracownika Medycyny Społeczne Collegium Medicum UMK


Dotychczas odbyło się 5 edycji konferencji
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie", 22 października 2016 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie", 27-28 października 2017 r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie", 30 listopada - 1 grudnia 2018 r.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie", 29 listopada 2019 r.

Studium Komunikacji Medycznej WUM współorganizuje także inne konferencje i spotkania, których tematyka koncentruje się wokół komunikacji medycznej.

 • Seminarium „Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”, 7 listopada 2020 r. (aplikacja MS Teams)
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”, 26-27 listopada 2021 r.
 • Konferencja hybrydowa „Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka”, 25 maja 2022 r.
Spotkania osób zajmujących się problematyką porozumiewania się z pacjentem zostały przyjęte z dużym entuzjazmem. W każdej edycji odbyło się wiele interdyscyplinarnych dyskusji, przedstawiciele wielu dyscyplin badawczych wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie.

Chcemy, aby w czasie konferencji była zawsze przestrzeń na dyskusję w trzech poniższych obszarach:
 1. naukowo-badawczym:skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;
 2. dydaktycznym:obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;
 3. warsztatowo-szkoleniowym:skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.