Zespół

dr-n.-spol.-antonina-doroszewska
Kierownik Studium Komunikacji Medycznej

dr n. społ. Antonina Doroszewska

Nauczyciel akademicki, socjolożka medycyny, członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
przewodnicząca Zespołu Języka Medycznego RJP PAN, członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów z komunikacji.
Zainteresowania naukowe związane z badaniem zawodów medycznych, w szczególności społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji lekarz - pacjent, położna - kobieta.

Asystent

dr. n. hum. Rafał Maciąg

socjolog, nauczyciel akademicki WUM od 2017 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obronił w Instytucie Socjologii UW. Pracował jako ankieter i badacz w ośrodkach badania opinii publicznej i w instytucjach naukowych (CBOS, Demoskop, Zakład Badań Naukowych PTS, Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN). Przez kilkanaście lat był zatrudniony w Zakładzie Analiz Socjologicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, następnie w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań w Głównym Urzędzie Statystycznym. Był wykładowcą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Interesuje się metodologią badań społecznych, socjologią medycyny i socjologią niepełnosprawności.

adrianna_beczek

Lek. Adrianna Beczek

Lekarka, lic. etnologii i antropologii kulturowej, magistrantka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ.
Od listopada 2021 r. asystent w Studium Komunikacji Medycznej WUM
W 2019 roku w Mediolanie uczestniczyła w warsztatach medycyny narracyjnej prowadzonych przez Ritę Charon.
Od 2016 roku zaangażowana w prace nad metodologią medycyny narracyjnej.

iwona-drozdowska

lek. Iwona Drozdowska

Lekarz, psycholog.  Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła również studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej WUM.

annakolodzieje

lek. Anna Kołodziejek

Lekarka. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia.
Zainteresowana tematyką lecznictwa niemedycznego (tzw. "alternatywnej medycyny") w kontekście relacji lekarz - pacjent oraz sposobami, na jakie komunikacja medyczna może usprawnić i podnieść jakość konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, także przy wykorzystaniu nowych technologii.

magdalena-nowak

mgr Magdalena Nowak

mgr psychologii, wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z różnego rodzaju klientami oraz w pracy dziennikarskiej.
Zainteresowania naukowe związane z psychologią kliniczną, w szczególności z wyjaśnieniem mechanizmów, które rządzą zachowaniem i emocjami ludzi.

mgr Piotr Smolaga

mgr psychologii. Obecnie jest koordynatorem Psychiatrycznego Oddziału Dziennego przy SZPZLO-Ochota. Prowadzi zajęcia jako nauczyciel z psychoterapii i ćwiczenia z psychiatrii dla studentów WUM, a także zajęcia z Komunikacji Medycznej w SKM.
Stworzył Spółdzielnię Socjalną Ochota dla osób po kryzysach psychicznych. Współtworzył Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Następnie skończył czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w psychologii klinicznej i psychoterapii m.in. w Oddziałach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Mińsku Mazowieckim, w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, Ośrodkach Pomocy społecznej w Piasecznie i w Warszawie, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Warszawie
Prowadził psychoterapię indywidualną i grupową w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich w Mrozach oraz psychoterapię indywidualną w Instytucie Amici.
Zawód psychoterapeuty wykonuje od 2004 roku.
Dbając o swój rozwój zawodowy i w trosce o swoich klientów, stale podnosi swoje kwalifikacje; bierze udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego, uprawnienia do badań kierowców.
Zainteresowania: Turystyka motocyklowa, psychiatria środowiskowa, aktywizacja zawodowa, relacja i komunikacja z osobami po kryzysach psychotycznych.

joanna-zawanowska

mgr Joanna Zawanowska

magister psychologii i magister antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka par i trenerka. Prowadzi zajęcia dla szkolących się psychoterapeutów. Pracowała m.in. w szpitalu psychiatrycznym Drewnica na oddziale klinicznym, Centrum Terapii Dialog i trenerka umiejętności psychospołecznych, m.in. komunikacji w organizacjach pozarządowych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadziła również ćwiczenia z psychopatologii. W pracy terapeutycznej specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych lekarzy. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Po godzinach pracuje również jako certyfikowana przewodniczka po Warszawie.

Zespół