Studium Komunikacji Medycznej jest jednostką ogólnouczelnianą, która prowadzi zajęcia z Komunikacji medycznej, rozwija program kształcenia kompetencji komunikacyjnych na WUM, podnosi kompetencje nauczycieli z zakresu nauczania
kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzi działalność naukową związaną z komunikacją medyczną.

Studium jest tworzone poprzez interdyscyplinarny zespół złożony z absolwentów medycyny, socjologii oraz psychologii.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych studentów WUM zapraszamy do współpracy.

doktor
skm
skm

Aktualności

13.12.2022

„Komunikacja jako niezbędny element procesu edukacyjnego przyszłych medyków”

13.12.2022

Od 16 maja 2022 r. sekretariat SKM jest połączony z sekretariatem Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej